Gebouwd in Flash, niets recht net zoals op de speeltuin.